Uprkos tome što lekar može da pogreši u svom radu, u nekim slučajevima, poput nepružanja nužne lekarske pomoći, to može imati pravne posledice. Advokat Sonja Hadži-Borjanović delila je svoje iskustvo u vezi sa procesom koji je doveo do osude lekara u jednom slučaju. Ona je iznela primer gde je lekar osuđen na godinu dana zatvora zbog nepružanja nužne lekarske pomoći. Ključno je bilo to što je lekar, i nakon što je utvrđeno da nije postupila po pravilima struke, izjavila da bi ponovo isto postupila. Ovakvo ponašanje i izjava ukazivali su na nepoštovanje stručnih procedura i ozbiljan nedostatak odgovornosti prema pacijentu.

Hadži-Borjanović je takođe naglasila da lekari, uprkos osudi, mogu da se vrate na posao nakon odslužene kazne zatvora. U navedenom slučaju, lekarica se vratila na posao nakon godinu dana, iako je bila bezuslovno osuđena na zatvor. Ova situacija postavlja pitanje o odgovornosti lekara i sigurnosti pacijenata kada osuđeni lekari ponovo stupaju u medicinsku praksu. Ove informacije pokazuju da, iako je lekarska greška složen pravni problem, u nekim slučajevima sud može doneti odluku u korist pacijenata i pravde.

Advokat Sonja Hadži-Borjanović podelila je dodatne informacije u vezi sa drugim slučajem gde lekaru nije oduzeta licenca uprkos uslovnoj osudi na zatvorsku kaznu. Ovo otkriva sistemsku poteškoću u regulaciji i nadzoru medicinske struke. Republička lekarska komisija nije oduzela licencu lekaru, čak i nakon uslovne osude, jer su tražili tumačenje od Ministarstva pravde. Zanimljivo je to što je neko, nepoznat advokatu, rekao da nema razloga da se lekaru oduzme licenca. Nedostatak transparentnosti u ovom procesu i nepoznatost osobe koja je dala takvo tumačenje predstavljaju ozbiljan izazov za regulaciju i nadzor lekarske struke.

Ovakvi slučajevi ukazuju na potrebu za jačim i transparentnijim mehanizmima nadzora u zdravstvenom sistemu kako bi se osigurala odgovornost lekara i zaštitila bezbednost pacijenata.

Preporučujemo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here