U današnjem članku pišemo o uslovima za odlazak u penziju. Naime , dva su uslova koja trebate da ostvarite kako bi otišli u penziju , a to su broj godina života i propisan radni staž. Što je radni staž veći , veća je i penzija.
Naime, da bi se ostvarilo pravo na penziju , potrebno je imati određeni broj godina života , kao i propisan radni staž.

 

 

Poznato je da se penzijski staž stiče godinama provedenim u radu , i uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nije rijetka situacija da mnogi tek nakon odlaska u penziju , odnosno nakon podnošenja zahtjeva shvate da imaju problem sa radnim stažom . Kako nebi došlo do komplikacija i neprijatnosti , jako je važno znati da li se sve uredno upisuje budući da vrlo često dođe do eventualnih grešaka u evidenciji.

 

 

Poznato je da se postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje , koji po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu . Nekada se podaci o radnom stažu unusili u radnu knjižicu koja e predstavljala evidenciju cjelokupnog radnog staža. Danas je ta praksa prošlost , sada fond za penziono i invalidsko osihuranje do podataka o stažu dođu vrlo brzo elektronski. Sada je dostupno provjeriti svoj staž i preko interneta, i za to je potrebna šifra koja se uzima jednom a koristi se trajno, i ova usluga je potpuno besplatna. Pin se dobiva tako što podnesete zahtjev za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pin kod se može kasnije i promijeniti u onaj koji želi osoba koja prvjerava svoj staž na taj način.

 

 

Preporučujemo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here