Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je podnelo zahtev za pritvor D. Č., optuženog za krivično delo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici. D. Č. se sumnjiči da je izvršio niz pretnji i uznemiravanja prema svojoj supruzi M. Č., što je rezultiralo ozbiljnim optužbama. Osim toga, on se tereti da je prekršio zaštitnu meru od nasilja u porodici koju mu je sud već odredio.

Niz incidenata se dešavao u periodu od 14. septembra do 4. oktobra ove godine na području Sokoca, gde je D. Č. svojom suprugom M. Č. vršio konstantno uhodjenje i nadgledanje njenih aktivnosti. Čak i nakon što je M. Č. blokirala njegov broj na svom telefonu, D. Č. nije prestao sa kontaktiranjem. Koristeći telefon svoje dece, slao je preteće poruke supruzi, uključujući pretnje fizičkim nasiljem, kao što je prelivanje solne kiseline u njene oči i fizičko zlostavljanje.

Takođe, osumnjičeni je prekršio zabranu približavanja i kontaktiranja koja mu je bila izrečena od strane suda, sa obaveznom udaljenosti od najmanje 200 metara u trajanju od 30 dana. Ignorišući tu meru, D. Č. je nastavio sa uznemiravanjem svoje supruge, prateći je u stopu i šaljući joj preteće poruke.

Predlog za pritvor D. Č. podnosi se iz razloga što postoje ozbiljne indicije da bi, ukoliko bude pušten na slobodu, mogao ponoviti krivično delo ili čak izvršiti još ozbiljnije krivične radnje. Pritvor je predložen kako bi se zaštitila žrtva i sprečio osumnjičeni da nanese dalje štetu i ugrozi sigurnost svoje supruge. Ovaj slučaj naglašava ozbiljan problem nasilja u porodici i ukazuje na potrebu za efikasnijim zakonima i merama zaštite žrtava. Društvo i pravosudni organi trebaju brzo reagovati i pružiti podršku žrtvama nasilja u porodici kako bi se sprečilo dalje zlostavljanje i osigurala njihova sigurnost.

Preporučujemo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here