Vrednost ovog projekta prelazi 5 milijardi dinara. Prema odluci o dodeli, na tenderu su stigle još dve ponude, a izabrana je ona koja se smatra “ekonomski najpovoljnijom”. Nakon trećeg tendera, Sekretarijat za investicije grada Beograda je dodelio grupi ponuđača zaduženih za rekonstrukciju, dogradnju i prenamenu Muzeja grada Beograda. Vrednost ovog projekta prelazi 5 milijardi dinara. Odluka o dodeli navodi da su stigle još dve ponude na tenderu, ali je izabrana ona koja se smatra “ekonomski najpovoljnijom”. Izvođenje projekta i dobijanje građevinske dozvole su već neko vreme pripremljeni. Arhitekte Jelena i Goran Vojvodić, pobednici arhitektonskog konkursa pre sedam godina za obnovu zdanja na uglu Resavske i Nemanjine ulice, su autori projekta.

 

 

Stalne izložbene postavke su predviđene za prvi sprat u delu zgrade prema Birčaninovoj ulici, dok će deo prema Nemanjinoj ulici služiti kao depo za muzejske i studijske zbirke. Na drugom spratu, u delu prema Birčaninovoj ulici, planirane su stalne izložbene postavke, zajedno s prostorijama za edukativne radionice i pratećim sanitarnim prostorijama.Prostor duž Nemanjine ulice je rezervisan za skladištenje slika, skulptura i nameštaja. Potkrovlje je namenjeno administrativnim prostorijama muzeja, uključujući direktorske kancelarije i prateće službe. Takođe je planirano uklanjanje postojećeg centralnog stepeništa okrenutog ka dvorištu, kao i ulaznog stepeništa i dela galerije, kako bi se formirao reprezentativni hol.Unutar dvorišta je planiran otvoreni amfiteatar sa urbanim mobilijarom. Kao podsećanje, Muzej grada Beograda osnovan je 15. oktobra 1903. godine pod imenom Opštinski muzej i biblioteka. Godine 1911, zbog preseljenja Kasacionog i Apelacionog suda iz Konaka kneginje Ljubice, prostorije su dodeljene Opštinskom muzeju. Nakon Prvog svetskog rata, napore su uložile ličnosti iz kulturnog kruga Beograda, među kojima se isticao Branislav Nušić, kako bi obezbedile finansijsku podršku za dalji razvoj Muzeja.

 

 

Stalna zgrada Opštinskog muzeja i biblioteke izgrađena je 1935. godine u ulici Kneginje Ljubice 1, danas poznatoj kao Zmaj Jovina 1, gde se i danas nalaze administrativni prostori Muzeja. Sredinom 1945. godine, Gradski muzej je preimenovan u Muzej grada Beograda. Danas, Muzej čuva preko 157.000 predmeta koji dokumentuju razvoj glavnog grada od praistorije do savremenog doba. Predmeti su organizovani u tri odseka: arheologija, istorija i istorija kulture i umetnosti. Pored osnovnih zbirki, Muzej poseduje preko 40 legata. Osim navedenih odseka, postoji i Odsek za zaštitu unutar Muzeja grada Beograda, u okviru kojeg se nalaze Dokumentacioni centar, Služba za konzervaciju i Služba za edukaciju.

 

Preporučujemo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here