U današnjem vremenu Interneta i društvenih mreža , sve više se srućemo sa ružnim komentarima osoba koje sebi daju za pravo da komentarišu sve i svakoga , te upućuju jako pogrdne riječi , pri tome ne razmišljaju kako njihove ružne riječi utičnu na onoga kome ih upućuju. Tako je proteklih dana javnost ostala šokirana komentarima koji su objavljenu za ženu Saru Bero , mladu samohranu majku.

 

 

Naime , Sara dolazi iz Crne Gore i samohrana majka je tri kćerke , od kojih su vije blizankinje koje imaju Daunov sindrom. Sara je veoma hrabra majka , koja je odlučila da podignute glave nastavljaju koračati kroz svoj život , i na svojoj društvenoj mreži Instagram počela je dijeliti fotogarfije svoijh kćeri koje imaju Daunov sindrom , a pored divnih komentara , naišla je na one negativne koje su zaprepastile javnost , i za koje e teško povjerovati da ljudi mogu biti ovoliko zli.

 

 

Djeca sa Daunovim sindromom svakodnevno se susreću sa raznim diskriminacijama , ali je Sara uz pomoć medija uspjela ostaviti jedan vid uticaja i promviše da je od strane ljudi potrebno više razumijevanja za ovakvu djecu , koja boluju od neke vrste bolesti. Sara je izjavila :

“Kada su u pitanju djeca sa Daunovim sindromom , moram reći da se godinama mogu uočiti određeni pozitivni pomak . Smatram da uz adekvatno pružanje informisanja uz pomoć medija možemo ostvariti još bolje rezultate , a sve što je potrebno jeste da ljudi pokažu malo više razumjevanja za ovakvu djecu, a to će postići tako što će ih uključivati u raznim društvenim i fizičkim aktivnostima , te čak pokušavaju zaposliti u određenim sektorima.”

 

 

Preporučujemo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here