Svjetska Zdravstvena Organizacija je mišljenja da bi zatvaranje škola zbog pandemije korona virusa trebalo izbjegavati , i primjeniti samo na mjestima s visokom stopom zaraze. Šefovi UNICEF-a i UN-ove agencije za kulturu i obrazovanje su također istakli važnost održavanja škola otvorenim , kada je to moguće .

 

Podaci WHO pokazuju da je procenat smrtnih slučajeva od Covid-19 zabilježen kod osoba mlađih od 20 godina , manji od 0,2%. Potrebno je više istraživanja o faktorima koji povećavaju rizik od teških slučajeva i smrti među djecom.

Iz zdravstvene organizacije su upozorili da što je više djece van škole , to je manja vjerovatnoća da će se oni vratiti na mnoga mjesta. U školama su poduzete mjere zaštite , djeca nose zaštitne maske i drže distancu. Svakodnevno se svakom učeniku provjerama tjeledsna temperatura , ako je blago povišena , takvo dijete se odmah odstrani sa nastave. Za sada nema razloga za paniku što se tiče škole.