Zastupnica CDU-a njemačkog bundestaga, preminula je na privatnom avionskom letu, kada se sa mužem vraćala iz Kube za Njemaačku. Njoj je naglo pozlilo u toku leta, a pilot je izvršio prinudni let u Irskoj, gdje ih je čekala hitna pomoć, ali na žalost za nju nije više bilo spasa. 

Imala je 53 godine, a dolazila je iz iste stranke kao Angela Merkel. U njemačkom parlamentu je bila prisutna od 2009 godine. U januaru prošle godine joj je ukinut politički imunitet, jer je lobirala za Azerbejdžan u njemačkom parlamentu. 

NAPOMENA: 

Prvobitni člaanak je u naslovu aaludirao da je u stvari preminula njemačkaa kaancelarka Angela Merkel, jer je i naslovna slika bila povezana sa njom. Međutim, jedina poveznica između ove dvije političarke je to, što su u stvari dijelile isto političko opredeljenje.