Mnogi ljudi osuđuju ovakve običaje i načine kažnjavanja koje se događaju u pojedinim zemljama, posebno kada je u pitanju odnos muškarca prema ženama. U našim krajevima sve češće dođemo do vijesti , kako je muž oduzeo život svojoj supruzi u naletu ljubomore i bijesa.

 

Za Iran se zna da je konzervativna i patrijahalna država  , u nekim dijelovima Irana još uvijek postoji Zakon časti , pa samim tim i žene imaju veoma malo prava , i često su žrtve različitih nasilja. Naime , u nečelu Zakon časti , često najstariji član porodice , odlučuje šta će se desiti sa onom osobom koja je na neki način osramotila svoju porodicu.

Tako je u ovom slučaju , otac maloljetne kćerke  , na najgori mogući način joj je presudio.Radi se  o tome da je ova nesretna djevojka imala samo 14 godina , pobjegla iz svog porodičnog doma , zajedno sa muškarcem koji je od nje stariji 15 godina. Djevojka je čekala da njena porodica odobri njihov brak ali se to nije desilo. Nkaon toga ju je Iranska policija našla i vratila kući , da bi je onda otac ubio. Njena majka ništa nije poduzela kako bi spasila svoju kćerku , a po Iranskim običajima , otac neće snositi nikakvu odgovornost.