U našoj regiji je zbog rata koji se desio devedesetih čitava jedna generacija napustila ove prostore a njihovi roditelji su ostali ovdje. Sada su to već stari ljudi koji ne mogu da žive sami i potrebna im je pomoć a djece ili nemaju ili su rasuti po bijelom svijetu.

Zbog ekonomske situacije odlazak mladih se i dalje nastavlja i sve države koje su nastale raspadom bivše države se suočavaju sa ovim problemom. Pored svih muka koje naši penzioneri imaju pojavila se i pandemija korona virusa koja je još više povećala neizvjesnot u kojoj žive. Mnogi od njih su da bi na neki način obezbedili da neko brine o njima odlučili da potpišu ugovore o doživotnom izdržavanju ali su mnogi od njih i prevareni.

Zato advokati i notari savjetuju da budu jako oprezni kao se odluče na ovaj korak. Naime veliki broj penzionera se odlučuje da u zamjenu za nekretninu kou posjeduju nađu nekog ko će brinuti o njima kada to sami više ne budu mogli.

Potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju se vrši kod javnog bilježnika i tom prilikom on je dužan da razriješi sve nejasnoće i da  ugovor pročita javno svim strankama s tim da je obaveza javnog bilježnika da napomene da imovina kojom je raspolagao primalac izdržavanja ne ulazi u njegovu zaostavštinu nakon njegove smrti, odnosno članovi njegove poordice neće moći da naslijede te nekretnine. Ipak ima jako puno slučajeva kada članovi porodice pokušavaju da ponište ugovore o izdržavanju a kako ističe advokat penzioneri su često i žrtve prevare. Ostatak pročitajte ovdje.