Svima nama je jasno kako ide tok života, te da kada se dvoje odraslih ljudi zaljube da oni na kraju i stupe u brak, pa je i sasvim prirodno da oni dobiju dijete. Nakon što se sazna da supruga bude u drugom stanju, onda se i na početku već polako počinje razmišljati o imenima djeteta.

Upravo zbog toga roditelji imaju kod sebe velike spiskove i muških i ženskih imena, pa sve to nije baš lako jer kada date ime djetetu, onda to ostaje s njim zauvijek. Nekada naravno i bude kompromisa između dva partnera gdje odluče da možda jednom djetetu da otac ime, a drugom majka i slično.

Često se i dešava situacija u posljednje vrijeme da se djeci znaju davati stara i tradicionalna imena, pa veoma često zna beba dobiti ime po nekom pretku ili po vjerskom liku, te slično.

Isto tako i postoje neka imena čije značenje ne sluti na nešto dobro, pa je dobra stvar da ljudi malo istraže o imenima. Ljudi su često znali birati kraća imodernija vremena, a neki ipak više vole neka tradicionalna imena.

Mi ćemo danas pričati o jednom imenu koje je popularno u Srbiji, te Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a to je ime Nenad koje je izvorno srpskom ime.

Smatra se zapravo da ovo ime ima porijeklo od glagola nadati se ili očekivati, pa se davalo u nekim starim vremenima djeci koja nisu bila planirana, pa neki stručnjaci smatraju i da je ovo ime nastalo od negacije, tačnije da je dijete s tim imenom neželjeno.