Od kada je nastala pandemija korona virusa u Srbiji je kao i u svim zemljama u okruženju formiran krizni štab koji su sačinjavali najveći medicinski stručnjaci u državi a sve je to nadgledano od političkih stuktura, kao vlasti istih dražva.

U Srbiji je trojak koji je vodio cijelu ovu osjetjivu priču bio konstantno pre TV ekranima, i oni su doslovno odlučivali o sudbini srpskog naroda. Jedan od najpoznatijih i najučestaljih od samog početka pandemije korona virusa. Vjerujemo da se svi sjećate marta prošle godine, kada je u Italiji umiralo na hiljade ljudi na dnevnom nivou, on je sve šokirao i sa izjavom da ništa nije opasno i da se možemo slobodno kretati i ići u šoping u Italiju.

Ni poslije ovaj ljekar nije puno ozbiljnije shvatao korona virus i može se kazato da je cijelu situaciju, a bio je na veoma osjetljivoj poziciji, zbog toga što, realno da ga je anrod morao slušati, jer nije bio upućen u cijelu ovu situaciju. Iako je već par mjeseci u penziji, on je opet rado viđen gost na TV kanalima širom regije.

On javno dovodi u sumnju valjanost testova za korona virus, i vjeruje još uvijek nisu testirani do kraja i da ugrožava i same trudnice, negira postojanje pandemije korona virus a izražava i sumnju u djelotvornost ove vakcine. Tako je ovih dana grupa doktora iz Beograda predala zahtjev Sudu časti i Etičkom odboru Ljekarkse komore da se preispituju javni nastupi doktora Branislava Nestorovića.