U ovoj osmosmjerki su sloboda, sreća, iskustvo i radosta pronašli svoje mjesto, a pored ovih i još mnoge riječi.

Svako ko rješava osmosmjerke ima svoj način na koji ih rješava. Neki počinju od sredine, neko od zadnjeg reda a neki od prvog. Pojedini skrivene riječi pokušavaju pronaći čitajući sa lijeva na desno, neki se služe sa obrnutom logikom, pa se tako trude da čitaju sa desna na lijevo. Postoji veoma puno načina, i ni jedan od njih nije pogrešan.

Sada se pred vama nalazi osmosmjerka u kojoj se krije mnogo riječi, a prva riječ koju ugledate će da otkrije vašu unutrašnju snagu.

Sada dobro pogledate sliku, i pronađite riječ. Osmosmjerka je ujedno i komplikovana pa ćemo zato biti potrebno dodatno vremena kako bi našli vašu riječ. Ali, polako, skoncentrišite se i prva riječ koju pronađete će da ima neko značenje.

Koju ste vi riječ pronašli i koliko vam je bilo potrebno vremena za to.