I danas se za vas dotičemo jedne jako zanimljive teme , a koja se tiče zdravlja . Naime , kako smo uspeli da saznamo , na osnovu sprovedenog istraivanja , a koje su proveli naučnici iz Brazila , utvrđeno je da postoje neki kriteriji , a koji mogu odrediti da li neka osoba ima rizik od rane smrrti , a sve naosnovu svakodnevnih obaveza kojima smo u konačnici svi mi skloni. Naime , u istraživanju je učestvoalo dvije hiljade osoba , a čija starost je iša između 50 i 75 godina.

Naime , učesnici su prošli kroz mnogo toga kkroz ova istraživanja , a bilo je i fitnes vebi , od kojih je jedna bila balansiranje na jednoj nozi u trajanju od deset sekundi. Inače , autor ovog studija , doktor Kaludio je izjavio da sve osobe koje su imale probleme sa balansiranjem , u realnosti su imale probleme sa zdravljem. Dakle , drugi znak koji bi moao da nasluti ranu smrt je sporo hodanje ,a grupa voolontera koja je hodala najsporije je u riziku od 44 odsto rane smrti.

Dakle , naučnici su izjavili da ljudi koji mogu brže hodati imaju zdraviji kardiovaskularni sistem. Također , nemogućnost ustajanja bez da se ne pridržite za neki predmet , predstavlja rizik za rnu smrt veći za pet puta u odnosu na one koji mogu da ustaju i sedaju bez ikakvih problema. Također , jedan o testova koji je se sproveo jeste hodanje uz stepenice , a oni kkoji bez problema mogu da se popu na četvrti sprat nemaju rizik od rane smrti.