Ono što je karakteristično za srpska prezimena je da se oko dvije trećine njih završava prefiksom ić a većina ih je nastala po imenu muškog davnog pretka dok ima i onih koje vode porijeklo i po ženskoj liniji i ona se zovu matronimi.

Naravno postoje prezimena koja su nastala na osnovu nečijeg izgleda ili zanimanja ali i mjesta u kojem su riođeni. Postoji veliki broj porodica koje nisu u srodstvu ali nose isto prezime a sam nastanak današnjih prezimena koje nosimo je povezano sa vladavinom kneza Alkesandra Karađorđevića koji je donio akt da se moraju uspostaviti trajna prezimena i to po najznačajnijim i najstarijim precima u porodici.

S druge strane postoji jako veliki broj dokumenata koji se nalaze u manastirima i na drugom mjestima a u kojima se može vidjeti i da su se naši daleki preci prezivali slično kao i mi danas. Ovo su neka od prezimena koja se nalaze tim dokumentima a koje su nosile plemićke porodice u srednjem vijeku te dinastije vladara.

Drakulić je prezime koje je nastalo od riječi drakul što znači zmaj a u Srbiji je prisutno od 11 vijeka i nije povezano sa grofom Drakulom.
Divac
je prezime koje se može naći još u dokuemntima iz 15 viejka a nastalo je od pojma sin diva.
Jakšić
je prezime koje je nosila poznata plemićka porodica koja je svojim herojstvom u borbi protiv Turaka oduševila Mađere a tadašni ugarski kralj Matija im je dao plemićku titulu i prozvao ih stubovima hrišćanstva u ovom području. Ostatak teksta možete pročitati ovdje.