U nastavku današnjeg članka dotaći ćemo se jedne teme , a koja je pre svega povezana sa zdravljem , a za koje znamo da je itekako važno. Naime , iako smo pod visokim temperaturama trenutno , jer su one neosporne u letnjim danima , svakakko ne treba zaboraiti na brojne bolesti koje mogu da se pojave u ovim periodima , te treba brinuti o vlastitom zdravlju ništa manje nego u ostatku godine. Neke od specifičnih oboljenja su opekotine od sunca , alergijske reakcije , kao i ostala crvena oboljenja.

Pored svega ni osobe oboljele od šećerne bolesti nemaju mira tokom vrelih dana , a upravo zbog toga je važno napomenuti nekoliko detalja. Dakle , usled dehidracije organizma a koje nije praćeno adekvatnom nadoknadom raste glikemija, a da nije vezana uz konzumaciju hrane. Tako da se tada oboleli vrlo često zbune pa uglavnom i sve više i više smanmjuju unos hrane, a povećavaju unos insulina. Naime , mnogi se žale da imaju osećaj kao da ubrizgavaju vodu , te de postavlja pitanje o hrani koja se leti unosi u manjim količinama , a glikemije su ipak znatno visoke.

Dakle , kada je reč o oboljelim od šećerne bolesti važno je napomenuti da je važno brinuti o hidrataciji , te da u slučaju glikemije potrebno je izmeriti i ketone , sesti ili se postaviti u ležeći položaj postupno hidrirati i u „dane bolesti“ meriti glikemiju svaka 2-3 sata do oporavka. Ako su pozitivni i ketoni, tada se hidrirati zaslađenom tečnošću. Ostatak teskta ovde.