Ispred Doma zdravlja “Novi Grad” u ponedjeljak se odvijala prava drama.

Naime, Đulo Selak je stigao do Doma zdravlja sa 99-godišnjom  majkom Đevlom Selak, koja je prema uputnici doktora, u ponedjeljak trebala biti pregledana.
Međutim zbog štrajka je doktori nisu htjeli primiti, uz kako je navedeno, nekoliko razloga. Kako je kazao Selak, njegova majka je dobila uputnicu za ponedjeljak, bez najave da će tada biti održan štrajk, jer kako doktori kažu, plate im nisu zadovoljavajuće. Riječ je o staroj i iznemogloj ženi, koja je teško bolesna. Novinari su u par navrata pokušali kontaktirati Upravu Doma zdravlja “Novi Grad”, da razjasne o čemu je riječ, ali, osim uputstva da se jave referentu za odnose s javnošću, više informacija nisu dobili. Referent se, na telefon, nije javio ni dan danas, dok je video snimak postao veoma rasprostranjen na društvenim mrežama. Da li mislite da je ovo uredu? Da li su doktori kompetentni da rade ovako nešto, bez obzira na “Doktorsku zakletvu”?