Penzioneri su ljudi koji dobar deo svog života provode u službi države  , kroz svoj rad i posao ,a vrlo često su meta  državnih nameta i restrikcija. Pa su i najranjivija populacija na kojoj se najviše štedi. A vrlo retko dobiju onaj tretman kakav zaslužuju. Upravo nove odluke Zavoda za penziono i zdravstveno osiguranje ukazuju na blago rečeno nedovoljno poštovanje prema penzionerima.

Naime penzioneri i oni koji se bliže penziji su  ogorčeni , nakon što su čuli nove uslove za sticanje penzije. Od 1.januara žene moraju napuniti minimalno 63 godine i dva meseca kako bi ispunile osnovni uslov za penziju. Ova dva dodatna meseca znače automatski i produženje uslova za staž za dva meseca. Ovo pravilo će biti na snazi sve do 2032 godine , jer se procenjuje da će tada nastupiti izjednačenje radnog staža za žene i muškarce, što iznosi u proseku 65 godina starosti i minimalno 15 godina radnog staža.

Kada se radi o prevremenim penzijama, ti uslovi ostaju isti , odnosno u tom aspektu nisu nastupile nikakave promene važećeg zakona. Dakle žene moraju napuniti barem 58 godina i četiri meseca starosti, te 39 godia i četiri meseca osiguranog radnog staža. Ovi uslovi su slični i za muškarce , duži su za samo osam meseci. Ali se u naredne četiri godine i u tom aspektu očekuje potpuno izjednačenje.

Prema trenutnim planovima očekuje se da za prevremenu penziju izjednačeni uslovi budu za oba pola 60 godina starosti i 40 godina osiguranog radnog staža, ali se narod nije potpuno prilagodio ovoj mogućoj izmeni , posebno ženska populacija, pa se očekuje i posebno jak talas protviljenja i negodovanja od strane penzionera i penzionerki. Jer je ovo još jedan u nizu atak na njihovo dostojanstvo.