U vrijeme materijalne krize, sve više ljudi ima kontroverzan ili negativan stav prema novcu. Pritom to žele i smatraju potrebnim, ali s druge strane misle da novac kvari ljude.

Razlog za ovo uvjerenje je što mnogi često nemaju toliko novca koliko im je potrebno.

Zato vam predstavljamo neke važne principe iz knjige „Energija novca – Reiki obilje“ koju je napisala Margarita Milenković, poznata reiki majstorica. Ako ih slijedite, sigurno će vam donijeti više novca u dom…

Princip želje

Važno je znati za što vam treba novac. Trebate odrediti koliko vam je novca potrebno na mjesečnoj ili godišnjoj razini, a s tim u vezi, poželjno je jasno zamisliti kako bi vaš život izgledao u izobilju.

Princip cilja

Trebate odrediti svoje materijalne ciljeve čije je postizanje uvjetovano novcem. Istodobno, morate biti svjesni svojih dubljih ciljeva u pogledu vlastitog postojanja i smisla života. Ne smijete dopustiti da vam materijalni ciljevi budu primarni, ali je važno da svoje ciljeve birate u skladu s potrebama svoje duše, a ne ega.

Načelo odluke

Budite odlučni u svojoj namjeri da osjetite život u bogatstvu, jer to je najvažniji korak koji mora poduzeti svatko tko želi stupiti na put materijalnog blagostanja.

Princip mišljenja

Jedno od osnovnih načela je unijeti u svoj život ono o čemu najviše razmišljate. Ako imate strah od neimaštine, znači da vama dominiraju misli kako nećete imati novca, pa će vam se upravo to dogoditi. S druge strane, ako vjerujete da ćete imati novca koliko vam je potrebno da podmirite sve svoje potrebe koje novac može zadovoljiti, onda ćete ga sigurno privući u svoj život.

Princip osjećaja

Kao što privlačite ono što mislite, tako privlačite i ono što osjećate. Ako vama dominiraju pozitivne emocije, dobre vibracije i osjećaj radosti i sreće, nema sumnje da ćete privući sve što vam je potrebno u svoj život.

Princip poboljšanja sposobnosti

Koliko god da je važno što mislite i osjećate, nećete puno postići ako izostane posljednji korak – akcija. Zato je važno ulagati u sebe i razvijati vlastite vještine, talente i potencijal, kao i biti dovoljno kreativan da pronađeš nove načine zarade.

Princip zahvalnosti

Zahvalnost je jedno od univerzalnih načela po kojima unosimo još više dobra u svoj život. Uvijek budi zahvalan na svemu što imaš, ali i na onome što nemaš, jer je to u skladu s onim što jesi. Zato umjesto prigovaranja da nemate dovoljno novca, podsjetite se da ga u određenoj mjeri ipak imate i budite zahvalni na tome. Promatrajte kako će se vaša financijska situacija poboljšati od trenutka kada se usredotočite na ono što imate umjesto na ono što nemate.