Kako ističu iz fonda PIO nije rijedak slučaj da ljudi koji dođu u njihove prostorije da bi predali zahtijev za penzionisanje budu neprijatno iznenađeni kada im službenici koji zaprime okumentaciju i pregledaju je te uporede sa podacima koje imaju u bazi kažu da nemaju dovoljno staža.

Kao što je poznato minimum radnog staža za penziju je 15 godina a vrlo često ljudi koji su radili kod nekog poslodavca na primjer 20 godina ne mogu da ostvare pravo na penziju jer im on nije 6 ili 7 godina uplaćivao doprinose. Dešava se da ta firma više ni ne postoji ili je ugašena ili izbrisana iz registra a ni poslodavca više nema i najveći je problem radniku dokazati da je on bio u radnom odnosu i za vrijeme za koje mu poslodavac nije uplaćivao doprinose.

Pored toga kako kažu službenici u PIO dešava se i da oni uoče neke nepravilnosti u bazi podataka koju imaju a radi se ili o pogrešno unesenim podacima ili nedostatku nekih dokumenata o osiguranju. To je i razlog zašto se radi temeljna provjera podataka koja je dobijena od poslodavca i onih sa kojima raspolaže radnik koji podnosi zahtijev za penziju.

Da ne bo dolazili u ovakve situacije preporučuje se osiguranicima da prije nego podnesu zahtijev provjere sve svoje podatke koji se nalaze u bazi matične evidencije i da ako uoče neke nepravilnosti mogu reagovati na vrijeme. U slučaju da nedostaju uplate za nekoliko godina koje poslodavac nije izmirio po pitanju samodoprinosa postoji mogućnost da ih uplati sam radnik koji podnosi zahtijev za penziju.