U današnjem članku dotaći ćemo se tema , koje su poprilično zastupljene kad aje Srbija u pitanju , a o kojima se malo govori. Naime , poznato je da je pre dosta godina u nekim delovima Srbije postojali običaji o kojima se malo zna , a koji se navodno zadržavaju i dan danas u nekim ruralnim sredinama.

Jasno je da je Srpska kultura puna raznih običja , a za koje se može reći da nove generacije nisu ni čule . One koje privlače najveću pažnju su vezani za odnose između muškaraca i žena , a zbog kojih se u današnjem vremenu može čak završiti i na sudu. Naime, mnogoženstvo je običaj , kojim se podrazumeva da muškarac ima pravo da oženi više žena , a ovakvi običaji su zabeleženi u Vojvodini polovinom18tog veka. Dakle , ovaj običaj je svakako bio protiv zakona , pa je otkriveno koje bio kažnjavan. Strndžanje je jedan od običaja koji predstavlja jedan od najbizarnijih običaja, a prosto rečeno predstavlja milovanje, ljubaljenje, maženje između devojke i mladića koji nisu u vezi.

Naime , poznato je da je se ovo najviše upražnjavalo kod nas i to u Negotinskoj krajini , a tada su se stanovnici sela nađli u pećini , gde je gorela vatra , te gde su se svi međusobno ljubili i dodirivali. Dakle , sve su žene isprobale sve muškarce i obrnuto, a partnere bi menjali do iznemoglosti.  Levitran je dakle bračna zajednica , koju žena sklapa sa bratom svog supruga koji je preminuo , a ovaj običaj kao u slučaju sororata, praktikovao se ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom.