Od samog početka pandemije korona virusa i uvođenja vanrednog stanja, od svih država u regiji pa i šire Srbija se najviše trudila pomoći svojim građanima na svaki mogući način da što lakše prebrode novonastalu situaciju i ekonomsku krizu koju je izazvala pojava korona virusa.

Tako je predsjednik Vučić još u martu 2020. godine obećao da će svaki punoljetni građanin ove države dobiti novčanu pomoć u iznosu od 100 eura i mada mnogi nisu vjerovali njegovim riječima to se ipak desilo. Pored toga su penzionerima dijeljeni paketi pomoći a i malim preduzećima su također uplaćivana sredstva da ne bi otpuštali radnike i da bi mogli preživjeti ovaj težak period.

Nakon toga je planirana i nova novčana pomoć koja je nazvana 30+30 i svi građani koji su se u aprilu mjesecu prijavili za ovaj iznos i već dobili prvih 30 eura su juče i danas dobili i drugi dio. Jučer je tako svim penzionerima, zatvorenicima kao i korisnicima socijalne pomoći na bankovne račune legao iznos od 30 eura a svi ostali koji su se prijavili za ovaj vid pomoći a još uvijek nisu dobili obavijest od banke da im je novac legao na račun to mogu provjeriti u dva jednostavna koraka.

Naime na sajtu https://idp.trezor.gov.rs/ mogu provjeriti da li su dobro unijeli sve podastke ako odu na opciju Provera statusa prijave. U prozoru koji vam s eotvori je potrebno unijeti svoj JMBG kao i broj lične karte i odmah ćete dobiti obavještenej kakav je sztatus vaše prijave. Ono što će mnoge obradovati je vijest da će država u decembru opet svim punoljetnim građanima isplatiti po 20 eura pomoći.