Poslednjih dana definitivno vest oo kojoj se najviše piše jeste presuda Zoranu Marjanoviću , a koji je posle šest godina optužen za ubistvo svoje supruge Jelene , a koje je se desilo 2 aprila 2916te godine na nasipu na Borči. Dakle , samim tim strasti se i dalje ne smiriju , a javnost je svakako podellena na dva delea , prvi je onaj što podržavaju odluku suda da Marjanović bude kažnjen najvećom kaznom zatvora , dok drugi izriču da to on nikada ne bi moga da uradi..

Naime , kada je reč o ovom zločino , mnogo je nejasnoća i misterija koje se vežu upravo za njega jer , kada malo bolje razmislite , čak ni vreme smrti nije sa sigurnošću utvršeno , a telo je pronađeno tek sutradan. Naime , Zoran Stanković , cenjeni je patolog , a ona je u svom nalazu istakao da je telo nesretne Jelene bnajmanje pet ili šest sati bilo u vodi pre pronalaska , a moda najduže deset. Svakako ovaj nalaz sam po sebi stavlja znak upitnika na vreme zločina.

Sledeća stvar koja stoji jeste da je ona nakon prvog udarca bila onesposobljena ,a bilo ih je osam , te je onda svakako bilo nemoguće da Jelena pokuava da izađe iz kanala , te pređe na drugu stranu i ostavi kapi krvi. – Te povrede jako puno krvare, i da su one nanete na tlu, na površini zemljišta bilo obraslo travom, bilo čime, onda bi tu bili veliki, okom vidljivi tragovi krvi – navodi se u nalazu veštaka Stankovića. Ostatak teksta ovde.