U nastavku dnaašnjeg članka dotaći ćemo se teme koja se tiče religije , a kada je reč o današnjici , islam je jedna od najrasprostranjenijih religija , a koju mnoge države u svetu smatraju nazadom religijom. Naime , iako krišćanstvo ili neka druga religija nisu ništa više savremenije od islama ,a u smislu naklonosti ženama , dosta muslimana živi po šerijatu , a svoje žene tretira kao robove , a neki i kao životinje. Međutim , ipak nije svugde tako , a narod Tuareg ima totalno drugčija verovanja.

Dakle , obaj berberski narod naselio je sever Afrike pre dolaska Arapa i širenja njihovih verovanja. Iako su Tuarezi sunitski muslimani, oni su zadržali dosta svojih drevnih običaja zbog kojih ih mnogi hvale, a konzervativni muslimani kritikuju. Dakle , oni nisu patrijahalni , nego mantrijahalni , a što u prevodu znači da žene dominiraju njihovim društvom. Dakle , dok su u islamu žene većinom pokriene i podređene svojim muškarcima , kod ovih naroda to nije slučaj , te je stvar totalno obrnuta. Naime ,, njihovi mupkarci su pokriveni , a ženama su lica i tela vidljiva , jer se smatra da ženska ljepota treba da se vidi. Muškarci su pokriveni da zaštite lice od pijeska, a i da ne šire zle duhove.

Kada je reč o udaji , žene pre udaje mogu imati muškaraca koliko žele , a udaja im ne predstavlja nikakav vid ropstva . Ukoliko dođe do razvoda , žena dobija kuću i životinje , dok se muškarac vraća roditeljima sa kamilom. Vaša mišljenja o ovoj temi možete da ostavite u komentar.