Dosta ljudi uživa da rješava neke razne zagonetke ili mozgalice, te su one uvijek bile popularne, a nekada prije se to dosta više rješavalo i naši roditelji su se zabavljali za stolom nakon ručka, dok su postojali razni časopisi koji su nudili ovaj vid razonode.

Kada se internet pojavio, onda je i dosta mozgalica izašlo na internet, pa u današnje vrijeme imamo razne testove kako vi možete da provjerite vašu sposobnost opažanja i moć percepcije i koji su isto tako dosta popularni.

Veoma često se desi da mi neke stvari ne primjetimo pored toga što nam se nalaze ispred nosa, dok su to neke optičke varke koje razigraju naš um, a ovoga puta je jedan kanadski grafički dizajner na društvenim mrežama objavio jednu fotku koja je izazvala dosta pažnje.

On je zapravo sam vidio da njegov pas kada se igra sa štapom veoma često samo nestane i da ga on mora svaki put ići tražiti, a poslije nekog vremena je to za njih postala nova igra jer je čovjek shvatio da se njegov pas namjerno sakrivao od njega i uživao u tome da ga posmatra kako ga traži.

Tako je dizanjer počeo slikati mjesta i lokacije gdje se njegov pas volio sakrivati, te koja su mjesta bila gdje je on morao da ga traži. Sveo je njima dvojici bilo veoma interesantno, a dizajner je odlučio da njihovu igru podijeli sa ostalima putem interneta i da vidi koliko to će ljudi da na fotkama nađe njegovog psa Momu, pa sada i vi zaigrajte ovu igru traženja.