Običaji se razlikuju od države do države, a postoje neki običaji kojih se još pridržavaju ljudi sa Balkana. Svjedoci smo najčešće kada od mnogo starijih ljudi od nas, poput djedova i baka učimo o nekim novim stvarima, običajima za koje nismo znali, a bilo bi lijepo pridržavati se makar nekih od njih. U suštini uglavnom je to kod svih sličan običaj, a koji se baš ne praktikuje u Evropi niti u svijetu. A riječ je o paljenju smeća. Poznato je da najviše smeća ima u proljeće i jesen kada se skuplja granje i otpad po livadama i njivama. Ljudi koji se bave poljoprivredom svake godine na proljeće čiste svoje njive kako bi ih pripremili za sijanje, a svake godine na jesen nakon što uzmu sve ono što sto su posijali, ostatke također skupe i zapale.

Zbog mogućnosti izazivanja požara zbog takvih stvari u Srbiji je pokrenuta aktivnost “Ne palimo strljiku”, a prema podacima iz policije u Srbiji je registrovano oko 28.000 požara, od čega je 19.000 bilo na otvorenom prostoru. A ne zaboravimo da je prošle godine u Srbiji od vatre i požara poginulo 14 ljudi, a oko 7.000 ih je bilo povrijeđeno.

Zbog čestih požara koje uglavnom izazovu ljudi, MUP Srbije je obavijestio i upozorio građane da ne smiju paliti nikakv otpad ili granje na otvorenom prostoru, jer na taj način dovode i sebe ali i ostalje ljude iz okruženja u opasnost. I sa tim moguizazvati takve posljedice koje su nesagledive, te da će od sada ko god bude palio bilo šta biti kažnjen.