Genetika je jedna od fascinantnijih grana biologije i sve više i više ljudi je zainteresovano za to. Nažalost, na našim prostorima je malo uvjeta za buduće istraživače da ostave svoj trag u ovom kompleksnom naučnom polju, ali nada je da će se jednog dana to promijeniti.

Ako vas interesuje genetika ili očekujete ili planirate dijete, možda biste željeli znati neke statističke činjenice kada je u pitanju nasljeđivanje karakteristika oca ili majke, a to ćemo vam upravo otkriti u ovom članku koji trenutno čitate.Naime, dijete od oca nasljeđuje mnogo karakteristika – boju očiju, visinu i neke načine gledanja na život. Ukoliko vaš otac ima problema sa zubima, vrlo je moguće da ste i vi to naslijedili, a isto važi i sa problemima sa začećem jer manje plodni muškarci i kada uspiju da oplode svoju partnericu prenose na naredni naraštaj slabiju plodnost.

Žene na naredne naraštaje prenose stvari poput dominantne ruke i kvaliteta i boje kose. Kod sinova, inteligencija se najčešće prenosi od majke, a neka istraživanja upućuju na to da sinovi često nasljeđuju kosu od djeda sa majčine strane.

Interesovanje i strast za razne stvari kao i rizikovanje se nasljeđuje od oca, dok majčin način i položaj spavanja mogu da se oslikaju na djeci. Neki savjetuju mladim muškarcima da dobro prouče odnose koje njihove djevojke imaju sa svojim očevima kao i karakteristike njihovih očeva jer se dosta njih prenosi na buduće naraštaje. Pored toga, otisci prstiju djece su često donekle slični očevim otiscima, ali to nije uvijek 100% tako. Šta vi mislite o ovome?