Svi smo svjesni činjenice da još uvijek traje borba sa pandemijom korona virusa, te niko nema odgovora na to kada će se ovo sve završiti. Naime, mnogi se pitaju kakva će situacija biti u našim krajevima u jesenskom i zimskom periodu, te da li će biti dobra ili loša. Naučnici su istakli da to sve ne zavisi samo od korona virusa, već i od toga kako će se ponašati ostali virusi koji se inače javljaju u tim godišnjim dobima.

 Pored toga i naše ponašanje u toku pandemije utiče na sve ovo. Naime, došli smo do novog saznanja, to jeste novog polja nauke koje tvrdi da jedna virusna infekcija može blokirati drugu infekciju. Jedino što još nije poznato jeste kako će to sve izgledati kada je korona virus u pitanju. Radi se o tome da je ovaj virus nepoznat mnogima. Također su mnogi ljudi postavili pitanje da li će se korona virus lakđe prenositi zimi, ali takvo pitanje još uvijek nema adekvatan odgovor.

Također smo uspjeli doći do još jednog novog saznanja, a to je da postoje četiri druge vrste korona virusa koji izazivaju simptome prehlade, te se svaki od njih lakše širi zimi. Veoma slično ponašanje imaju grip, rino virusi i respiratorni sinicijalni virus. Šta će se zapravo dogoditi ostaje nam da vidimo.