Prof.dr. Danica Grujučić važi za najboljeg neurokirurga u Srbiji, regionu, ali i mnogima u Evropi.

Rođena je u Užicu. Gimnaziju je završila u Moskvi, a potom na Drugom moskovskom medicinskom institutu „N.I. Pirogov” upisao je Medicinski fakultet. Školovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, magistrirala 1987., a doktorsku disertaciju obranila 1996. godine.

Vrlo rano je odlučila da će izabrati jedno od dva vrlo neobična zanimanja. Neurokirurgija ili konstrukcija zrakoplova bili su u centru pažnje.

“Budući da sam se zbog očevog posla našla u Rusiji, nisam mogla kao stranac studirati na Zrakoplovnom zavodu pa sam otišla na medicinu”, rekla je Danica Grujičić (62).

Iza nje je impresivna biografija. Bila je prva žena šef Katedre za kirurgiju sa anesteziologijom od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu, načelnica Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju KCS, a od 2009. godine redoviti je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilište u Beogradu.

Glavni je istraživač u dvije studije odobrene od strane Etičkog povjerenstva Kliničkog centra Srbije koje proučavaju djelovanje novog lijeka koji se koristi za maligne tumore mozga. Godišnje obavi više od 300 najkompliciranijih neurokirurških intervencija.

Dr. Danica Grujičić ravnateljica je Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu od svibnja 2019. godine.

Međutim, početak njezine karijere bio je težak.

“Kada sam kao žena primljena na kliniku, to je bilo 1984. godine, znala sam da živim na Balkanu i ako želim nešto postići, moram raditi tri puta više od muškaraca. Nisam se obazirala na ono što sam kolege su radili, ja sam imao svoj put, taj put je trebao dobro funkcionirati i čekati svoj trenutak.”