Kao što i sami znate, mnogi stručnjaci su postali veoma aktivni u svim medijima otkada vlada pandemija koronavirus. Oni od početka dijele razne savjete sa građanima, te iznose svoje mišljenje. Naime, na održanoj press konferenciji Kriznog štaba Srbije je rečeno da niko sa bilo kakvim simptomima i znakovima infekcije neće moći ići u školu, te se to odnosilo i na nastavnike kao i vanškolsko osoblje koje je zaposleno u prosvjetnim ustanovama.

 Naime, ova odluka se posebno odnosila na učenike svih škola u Srbiji. Postojat će jasna procedura u slučaju da se pojave neki respiratorni simptomi u toku održavanja nastave. Naime, dobro će se znati kako se treba ponašati u takvim situacijama, istakla je doktorica Darija Kisić Tepavčević. Pored toga je dodala i sljedeće stvari, a to su: “Ukoliko se dogodi da bilo ko tokom školskih časova osjeti neke od simtpoma, a naročito novih, kada je u pitanju nastavno osoblje treba se što prije javiti u kovid ambulantu. Kada je rijec o učenicima, onda oni trebaju reći nastavniku ili svom učitelju koji se nalazi u tom momentu u učionici.” Također je istakla da učenik nakon toga sa maskom treba otići u prostoriju za izolaciju koja će biti napravljena isključivo za takve stvari i to u svakoj školi. Nakon toga će roditelji tih učenika biti pozvani, te će biti potrebno da svoje dijete odvedu u najbližu kovid ambulantu. Ukoliko se ustanovi da je neko od učenika ili nastavnika pozitivan na koronavirus, onda je to potrebno prijaviti nadležnom institutu.