Nasljednik bogate irske kompanije “Whiskey Jameson” – James Jameson jednom je prilikom kupio 10-godišnju ropkinju. Za nju je platio šest svilenih maramica, sve tako da je mogao posmatrati kako je kanibali likvidiraju, osakaćuju i konzumiraju. Prilika mu je došla kad je 1890. putovao Afrikom i kada je sa prevoditeljem naišao na kanibalsko pleme.


Tada se u njemu počela razvijati bolesna želja. Konsultirao se sa šefom plemena koji mu je rekao da mu treba donijeti djevojku koju će pojesti ako želi prisustvovati ceremoniji. Uzbuđeni Jameson se vratio nakon nekih 15 minuta, zajedno s desetogodišnjom djevojkom koju je kupio od trgovca u blizini. Prevoditelj je prišao poglavaru i rekao mu da je ovo poklon čovjeka koji želi gledati kako je jedu.
Kanibali su djevojku vezali za drvo i dva puta je uboli u trbuh. Domoroci su tada odsjekli dio njenog tijela i pojeli ga, a Jameson je skicirao prizor u svoju bilježnicu.
Na kraju stravičnog događaja, Jameson je krenuo s tumačem u poglavarovu kabinu, gdje je svoje crteže završio vodenim bojama.


Na kraju je imao šest crteža sa kanibalske gozbe. U prvom crtežu prikazana je djevojčica kako je vode prema drvetu, u drugom je nacrtana skica uboda. U trećem je pokazao prizor kako su je kanibali rezali, a u četvrtoj, petoj i šestoj prikazao je muškarce koji nose i jedu razne dijelove njezina tijela.

Ostaje nepoznato je li Jameson ikada, na bilo koji način, bio osuđen za ovaj incident. Međutim ovo saznanje definitivno baca novo svjetlo na poznatu reklamu za piće na kojoj se vidi kako Jameson spašava djevojčicu i nosi sa sobom sanduk jastrebovog viskija.