U ovoj godini čak 21 osoba u Srbiji se našla u kandžama trgovca ljudima , a među njima je i šest maloljetnika. Kkao kažu podaci iz policije , među žrtvama je čak 12 osoba ženskog spola , a u većini slučajeva se radi o žrtvama seksualne eksploatacije.

 

Ono što je također postalo evidentno tokom covida , a vezano je za trgovinu ljudi , jeste da taj vid organizovanog kriminala usljed opšteg trenda izolacije ljudi , postao je manje vidljiv. Trgovci ljudima pronalaze nove načine vrbovanja žrtve , a dio posla se počinje obavljati online.

SOS linija organizacije Astra , posvećena je iskorjevanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima. Ova organizacija je u prvih šest mjeseci ove godine identifikovala čak 24 žrtve trgovine ljudima. Tu je 20 muškaraca koji spadaju u radnu eksplotaciju i tri žene , a od njih tri , dvije su žrtve seksualne eksploatacije , a jedna je prinuđena na brak. I na kraju jedna djevojčica koja je bila prinuđena da čini krivična djela.