Kako 2020 godinu pamtimo po pandemiji Covid-19, situacija po pitanju panemije nije još uvijek gotova još uvijek se istražuje kako i zbog čega nastaje i kako prestaje Covid-19. Britanski naučnik je rekao:“ Golema je razlika u tome koliko se lako širi ova inačica virusa u odnosu na prethodnu.“

 

Inačica Covida-19 puno je zaraznija u odnosu na prethodnu veryiu korona virusa kako nam je okazalo novo istraživanje, zaključuje se da nova varijata povećava reprodukciju ili taozvani br. R za 0.4 do 0.7. Broj R po zadnjim istarživanjima u Velikoj Britaniji procjenjivao se između 1.1 i 1.3,a trebao bih da bude niži od 1.0 da bi se broj zaraženih počeo smanjivati.

Rezultati koje u istražili znanstvenici s Imperial Vollegea ukazuju da je zaraza s novom inačicom korona virusa se utrostručila za vrijeme zatvaranja u Velikoj Britanij u mjesecu novembru, a njegova predhodna verzija se smanjia za trećinu. Novi slučajevi zaraze korana virusom se počeo brzo povećavati u perijodu trećeg vala, a najveći broj zaraženi je među mlađima od 20 gdina jer u tom razdoblju godina se virus brže širi.