Novija istraživanja pokazala su da glavobolja kod ljudi može da bude jedan od osnovnih simptoma korona virusa , koji predviđa razvoj kliničke slike kod pacijenta.

Labaratorijsko istraživanje je sprovedeno na više od 150 pacijenata , a nalazi su pokazali pojavu glavobolje tokom presimptomatske ili simptomatske faze razvijanja progresije Korona virusa , a često je prisutna kao napetost u predjelo tjemena glave , a ponekad kao i migrena. U drugom istraživanju u kojem je učestvovalo više od 300 pacijenata kojma je potvrđen korona virus , pokazalo je da se 17 % njih žalilo na glavobolju a samo njih 7% izgubilo čulo mirisa.

SZO – je redovno na svojoj oficijalnoj stranici objavljivao simptome koje uzrokuju korona virus , i svakim danom je rastao broj simptoma. Novjim istraživanjima dobili smo još jedan primjer odnosno zaključak da je i bol u predjelu glave odnosno prisustvo migrene jedan od sigurnih simptoma korona virusa. Ako ste imali bol u glavi u skorije vrijeme , javite se svome najbližem Domu zdravlja i predložite da vam se odradi test na Covid-19. !